Scurt istoric al Parohiei ortodoxe Române din OFFENBURG

Perioada I-a (1993 – 2000)

 

                Refugiat din Timişoara în Iugoslavia la începutul anului 1989, în urma persecuţiilor îndurate în timpul regimului represiv-comunist, subsemnatul preot Gabriel Cernăuţeanu, (născut la 31.10.1934) am emigrat în R. F. Germania, stabilindu-mă la Freiburg unde locuiesc şi în prezent.

                În anul 1993, la 7 martie, cu voia şi cu ajutorul lui Dumnezeu, înfiinţez prima parohie Ort. Rom. la Offenburg, unde slujesc timp de şapte ani, pîna la anul 2000.

                Spaţiul pentru slujire l-am primit prin bunăvoinţa părintelui decan Peter Schnapinger, în urma intervenţiei domnului Heinz Bayer, la Biserica romano-catolică cu hramul “Heilige Dreifaltigkeit” / Sfânta Treime / din Offenburg, Friedrichstrasse.

                Viitorii membri ai noii parohii înfiinţate au fost “descoperiţi” şi invitaţi la înfiinţarea parohiei Ort. Rom. din Offenburg printr-o carte de telefon, unde am urmărit să “descopăr” nume de români, care au răspuns pozitiv la invitaţie. Primul dintre aceştia a fost domnul Dr. Sever Jordănescu.

                Românii care s-au cunoscut între ei, atât la Offenburg cât şi în împrejurimi, s-au anunţat unul pe altul, vestind bucuria înfiinţării unei parohii ortodoxe româneşti.

                La început – chiar în ziua înfiinţării parohiei (7 martie 1993) s-au adunat, aproximativ, vreo 200 de persoane; oricum, spaţiul de sus al Bisericii a fost relativ plin de prezenţa celor invitaţi la festivitatea înfiinţării parohiei Ort. Rom. din Offenburg.

                S-a slujit o vreme, relativ scurtă, sus, acolo unde se oficiază, de-obicei, slujbele Bisericii romano-catolice. Între timp, mulţi dintre cei care frecventau slujbele Bisericii Ortodoxe  Române din Offenburg, ne-avînd motive politice sau religioase, pentru a obţine – ca azilanţi – dreptul de şedere în Germania, au fost respinşi de autorităţile competente pentru conferirea azilului, fiind nevoiţi să se reîntoarcă în România.

                Astfel, micşorându-se numărul membrilor parohiei de-curînd înfiinţate, s-a hotărât de către consiliul parohiei ca, în viitor, slujbele religioase să se oficieze în capela Bisericii romano-catolice, situată jos, la demisol.

                Pentru a da parohiei o canonicitate, s-a aderat ca Parohia Ort. Rom. din Offenburg să aparţină, ca şi majoritatea parohiilor din Occident, de Vicariatul Ort. Rom. din Paris, care, la rândul său, era dependent de Biserica Ort. Rusă liberă de peste hotare, cu sediul la New-York, care avea în fruntea ei pe mitropolitul rus Vitalie.

                Paralel cu actul istoric al eliberării României, aflată ani de-a rândul sub dictatura comunistă şi redobândirea acţiunii libere a Bisericii din România, s-a pornit în Germania (independent de evenimentele petrecute în România) la înfiinţarea unei eparhii Ort. Rom. autocefale în Occident şi punerea bazelor juridice şi canonice al viitoarei mitropolii Ort. Rom. pentru Europa Centrală şi de Nord, de către Grupul de iniţiativă (format din 7 preoţi) din care am făcut şi eu parte şi alegerea unui episcop, pe scaunul nou înfiinţatei eparhii.

                După trecerea mai multor parohii româneşti în noua mitropolie, în anul 1996, la 10 martie, în Biserica evanghelică din Offenburg a avut loc trecerea şi a Parohiei Ortodoxe Române din Offenburg sub Omoforul noului ierarh.

                Numirea hramului parohiei Ort. Rom. din Offenburg a fost preluat de la parohia Bisericii romano-catolice, care ne-a conferit găzduirea – oferindu-ne spaţiul necesar pentru slujire – “Sfânta Treime”, considerând că, nume mai sfânt decât cel al Sfintei Treimi nu există, acest nume reprezentând Dumnezeul tuturor creştinilor, indiferent de confesiunea lor.

                La înfiinţarea parohiei Ort. Rom. din Offenburg, între alte nume de credincioşi, trebuie amintită familia Elena şi Horst Lederer, cu fiii lor Horst şi Christian, care de la început au sprijinit parohia cu mare zel şi abnegaţie, nu numai material, activ, ci, şi afectiv; D-na Lenuţa Lederer înlocuind, de foarte multe ori, pe cantor şi ajutând ca preotul să poată săvârşi Sfânta Liturghie şi alte Sf. slujbe. Şi, această participare activă a familiei Lederer a durat nu numai pe parcursul celor 7 ani, cât timp am fost paroh, ci, şi, după retragerea mea / care, între altele, s-a motivat şi din pricina sănătăţii/.

                Familia Lederer a primit în semn de apreciere, recunoştiinţă şi mulţumire, o DIPLOMĂ din partea Mitropoliei Rom. Ort. din Nürnberg.

                Mai amintim pe domnul Radu Ţâmpău, fost vice-preşedinte al parohiei, d-na Balaşiu şi d-nul Gheorghe Alecu, trecuţi între timp, la cele veşnice, d-na Monica Schmidts, Dr. Sever Iordănescu şi alţii.

                În perioada celor 7 ani, cât timp am fost preot-paroh, o serie întreagă de doctoranzi în teologie de la Strasbourg au activat la strana parohiei, dând răspunsurile la Sfânta Liturghie şi la alte Sf. slujbe, cucerind – prin vocea lor cultivată, sufletele credincioşilor.

                În acest răstimp s-a editat şi o revistă parohială cu titlul “Sfânta Treime” la care au contribuit şi doctoranzii în teologie, preoţi şi viitori profesori şi ierarhi.

                După plecarea mea – în anul 2000 – parohia Ort. Rom. din Offenburg a fost preluată de preotul doctorand în teologie, Alexandru-Gabriel Gherasim.

I-a urmat apoi, preotul doctorand Vasile Creţu (care a fost hirotonit în preot la Offenburg), care, între timp – a obţinut titlul academic de «doctor în teologie» şi care, după o perioadă mai îndelungată în postul de preot-paroh, în urma absolvirii studiilor post-universitare de la Strasbourg, a devenit profesor la Facultatea de Teologie ortodoxă Patriarhul Iustinian a Universităţii din Bucureşti.

                Apoi, parohia Ort. Rom. din Offenburg a avut ca preoţi slujitori şi parohi pe Pr. Dr. Nicolae Gilla şi Pr. Adi-Andrei Neştian.

                Toţi preoţii, slujitori ai Parohiei Ort. Rom. din Offenburg, amintiţi nominal, care au avut şi calitatea de «paroh» au  slujit în diverse perioade, care cuprind un timp mai scurt sau mai îndelungat.

                De mai bine de 2 ani slujeşte al 6-lea preot-paroh, părintele Laurenţiu Băcilă cu multă râvnă.

                Înmulţindu-se numărul credincioşilor şi spaţiul capelei devenind neîncăpător (şi datorită venirii – în ultimul timp – a multor români din ţară), prin bunăvoinţa preotului romano-catolic Balint – originar din România – părintele Laurenţiu Băcilă a obţinut un spaţiu încăpător în frumoasa Biserică Rom. Cat. situată la marginea oraşului Offenburg, Dahlienweg nr. 35, iar inaugurarea oficială s-a făcut în prezenţa Î. P. S. Sale Mitropolitul Serafim; a fost prezent un mare număr de credincioşi; alături de Î. P. S. Sa a slujit părintele-paroh Laurenţiu Băcilă, părintele deacon Prea Cuv. Dumitru Dura şi subsemnatul. Evenimentul a avut loc la 15 Noiembrie 2015.

*

                Anul acesta, la 7 martie 2016, se vor împlini 23 de ani de la înfiinţarea parohiei Ort. Rom. din Offenburg.

*

                Am slujit cu mare bucurie şi după predarea parohiei – pe tot parcursul slujirii celorlalţi preoţi-parohi aminitiţi, or de cîte ori am fost invitat de către aceştia; iar bucuria mea cea mai mare este aceea, că, de aproape 23 de ani, Parohia Ort. Rom. din Offenburg există şi acum, viază şi este frecventată de tot mai mulţi creştini români şi nu numai români!

 

                                                                                              Preot Gabriel Cernăuţeanu

 

                                                                                               Freiburg, la 17 IANUARIE 2016